16.10.2018 Řešení

Luxusní rezidenční areál pod ochranou 2N

Integrace s home automation a dalšími systémy třetích stran – takový byl požadavek komplexu Corso pod Lipami na přístupový systém, který chrání jeho obyvatele.

Díky spolupráci s naším partnerem FlowBox vznikl v areálu systém, který je uživatelsky přívětivý jak pro správce systému, tak pro obyvatele Corsa pod Lipami. U vchodů zajišťuje bezpečnost 2N® IP Verso, popřípadě 2N® Access Unit RFID, a v jednotlivých bytech jsou nainstalovány IP telefony. Home automation systém dodala společnost FlowBox. Díky přímému napojení produktů 2N  k jejich systému je možné ovládat jak bezpečnostní zámky dveří, tak pohon vrat.

Více o referenčním projektu