Certifikáty a ocenění

Společnost 2N je držitelem řady certifikátů a vysokou odbornost naší práce
dokládá také několik prestižních ocenění.

TOP RATING

Hodnocení stability, solventnosti a důvěryhodnosti

Mezinárodně uznávané hodnocení "Top Rating" poskytuje souhrnný pohled na rizika na základě finančních i nefinančních informací. Získaný certifikát tak oceňuje naší stabilitu, solventnost a důvěryhodnost a zvyšuje naši prestiž na světových trzích. Zároveň deklaruje, že obchod se společností 2N je na nejnižší možné úrovni rizika a nehrozí problémy s peněžními toky.

STÁHNOUT

ISO 9001:2015

Certifikace systému managementu kvality (QMS)

Už od roku 2004 máme certifikovaný systém managementu kvality podle normy ISO 9001, nyní v aktuálně platném znění dle normy ISO 9001:2015. Ten potvrzuje naši schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků.

STÁHNOUT

ISO 14001:2016

Certifikace Systému environmentálního managementu

Environmentální management uplatňujeme napříč celou společností, a to od vývoje produktu až po skončení jeho životního cyklu. Při provádění jednotlivých činností tak pravidelně sledujeme jejich vliv na životní prostředí. Snažíme se nejen dodržovat platné zákony, vyhlášky a nařízení na ochranu životního prostředí, ale i podnikat kroky, kterými předcházíme jeho znečištění či ohrožení.

STÁHNOUT

OCENĚNÍ

V průběhu našeho působení na trhu jsme získali řadu významných ocenění. Jsme za ně upřímně rádi.