21.04.2017 Řešení

Bytový komplex si vybral 2N

Bytový komplex s komerčními prostory potřeboval najít optimální řešení pro komunikaci v tomto areálu. Klíčovými slovy v zadání byla jednoduchost, kvalita a úspora nákladů. S řešením od 2N se podařilo vybudovat efektivní síť pro komunikaci mezi prostory, zmenšit množství kabeláže pro instalaci, dosáhnout kvalitního zabezpečení budov a nakonec i ušetřit.

Díky instalaci interkomu 2N® Helios IP Vario u každého z vchodů a přístupovým kartám, které obdrželi nájemníci, bylo dosaženo zvýšené bezpečnosti v rámci bytového komplexu včetně zaznamenávání průchodů. Jednotlivé vstupy jsou navíc systémem 2N® Access Commander monitorovány a zaznamenávány. Správce může systém bytového komplexu spravovat vzdáleně, protože 2N® Access Comander je dostupný i z webového rozhraní.

Přečtěte si, jak 2N modernizovala komunikační systém podle nejnovějších trendů v referenčním projektu.