23.03.2017 Řešení

2N chrání veřejné školy ve Virginii

Veřejné školy v okrsku Frederick (Frederick County Public Schools - FCPS) hledaly vhodné řešení, které by jejich zaměstnancům zajistilo možnost kontrolovat návštěvníky před vstupem do školní budovy za pomoci kamer a dveřních interkomů.

Jako ideální řešení vybraly FCPS interkomy od 2N. Školy jsou vybaveny našimi vrátníky 2N® Helios IP Force s elektronickou čtečkou karet, díky kterým je zajištěn vstup zaměstnanců bez nutnosti použití klíčů. Splňují i podmínku možnosti integrace s existujícím telefonním systémem škol. Díky tomu tak mohou zaměstnanci návštěvníky nejen vidět, ale i s nimi komunikovat.