Zaměstnanci hodnotí 2N na jedničku

Koncem loňského roku jsme zrealizovali další průzkum motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců. Zúčastnilo se ho 79 % zaměstnanců a dosažené výsledky nám dělají více než radost.

Výsledky průzkumu

Na co jsme se ptali?

Především nás zajímalo, jak naše zaměstnance jejich práce baví a naplňuje, jestli se jim vzájemně dobře spolupracuje, zda neuvažují o změně zaměstnání či jak hodnotí vedení firmy a svůj vztah s nadřízeným.

Jaké byly výsledky?

Jsme pyšní na to, že 99% zaměstnanců tady pracuje rádo. Z odpovědí vyplynulo, že ve firmě je spokojeno a 2N vnímá jako dobrého zaměstnavatele až 98 % lidí. Vzhledem ke změně vlastníka společnosti v loňském roce jsme se ptali i na názor na tuto skutečnost. 91 % zaměstnanců to vnímá jako příležitost pro další rozvoj.

 

Naši zaměstnanci si chválí přátelskou atmosféru a dobré mezilidské vztahy. Vyzdvihují i prostor pro seberealizaci, možnost sladění pracovního a osobního života a vstřícnost k iniciativě jednotlivce.

 

U svých přímých nadřízených zaměstnanci nejlépe hodnotili vzájemný respekt a důvěru a také to, že jsou jejich nápady brány v potaz. Obecně vnímají, že 2N má pevnou pozici na českém i světovém trhu a věří v budoucnost firmy.