2N ZÍSKALA OCENĚNÍ TOP RATING

2N v roce 2017 opět splnila podmínky pro udělení certifikačního hodnocení „Top Rating“ od společnosti Dun & Bradstreet. Díky tomu jsme se zařadili k elitním 2 % těch nejkvalitnějších českých a slovenských firem, které splňují přísná kritéria.

STÁHNOUT CERTIFIKÁT

Hodnocení „Top Rating“ totiž mohou získat pouze společnosti s hodnocením D&B Rating na nejvyšší možné hodnotě 1, a to nepřetržitě po dobu minimálně 12 měsíců. Ten se skládá z 2 ukazatelů:

  • finanční síly, vypočtené z vlastního kapitálu nebo základního jmění firmy,
  • rizikového faktoru, který nastiňuje pravděpodobnost úspěchu obchodní transakce vzhledem k velikosti rizika možného bankrotu subjektu.

Mezinárodně uznávané hodnocení „Top Rating“ tak poskytuje souhrnný pohled na rizika na základě finančních i nefinančních informací. Získaný certifikát tak oceňuje naší stabilitu, solventnost a důvěryhodnost a zvyšuje naši prestiž na světových trzích. Zároveň deklaruje, že obchod se společností 2N je na nejnižší možné úrovni rizika a nehrozí problémy s peněžními toky.