07.08.2019 Software

Získejte maximum z nového SW 2.6.0 pro 2N® Lift8

Software 2.6.0 pro 2N® Lift8 přináší užitečné funkce. Například vynucení registrace do GSM/UMTS v závislosti na kvalitě signálu nebo úpravy administračního nástroje 2N® Service Tool a aplikace 2N® Lift8 Communicator.

Nouzový komunikační systém 2N® Lift8 získává širší možnost pro registraci do sítě, zvyšuje se množství automatizovaných procesů, čímž narůstá jeho spolehlivost. V přehledu níže si prohlédněte nejdůležitější vylepšení.

Zjistěte podrobnosti o kontrolním volání
Při využívání vlastního serveru pro plánování kontrolních volání snadno zjistíte, jestli jste příští kontrolní volání správně nastavili a kdy bude realizováno.

Zvýšení spolehlivosti UMTS modulu díky možnosti registrace do kvalitnější sítě
Pokud v definovaném čase (120 sec) neproběhne registrace do primární mobilní sítě (UMTS), výběr sítě se přepíná z automatického na přednastavený. Uživatel si může nastavit pořadí sítí (GSM, UMTS) ve kterém se bude zařízení přihlašovat k mobilnímu operátorovi. V případě nekvalitního pokrytí například 3G sítí existuje šance, že se modul úspěšně přihlásí do 2G sítě.

Zautomatizujte procesy díky protokolu CPC
Volání na hlásku v konkrétní šachtě, ukončení procesu vyproštění na určité kabině nebo aktivace kontrolního volání po ukončení probíhajícího hovoru. Tyto akce je nyní možné automatizovat díky protokolu CPC.

Přijímejte bez potíží alarmový hovor na HW telefonu
Pokud je alarmový, nebo kontrolní hovor přijímán na HW telefonu registrovaném na SIP ústředně zákazníka, aplikace 2N® Lift8 Communicator provede na základě CANCEL zprávy korektní zápis o úspěšném přijetí hovoru do své databáze.

Chcete znát podrobnosti o novém softwaru 2.6.0 pro 2N® Lift8?

Všechny novinky vztahující se k novým softwarům naleznete v přehledu změn v sekci Software.

Chci se podívat