18.12.2018 Software

Vyzkoušejte nové funkce, které přináší FW 2.25 pro 2N® Indoor Talk

Právě vydaný FW 2.25 pro designové odpovídací jednotky 2N® Indoor Talk přináší uživatelům nové možnosti jejich používání, přičemž byl stále kladen důraz na zachování jednoduchosti a intuitivnosti ovládání.

Jaké jsou tedy novinky v tomto firmwaru?

Ovládání dvou různých zámků z jednotky
Pro ovládání dvou různých zámků z odpovídací jednotky nyní 2N® Indoor Talk rozlišuje mezi krátkým a dlouhým stisknutím tlačítka s ikonou zámku. Krátkým stiskem lze například otevřít branku a dlouhým vrata do garáže.

Pokročilé nastavení režimu „Nerušit“
Obdobně jako v předchozím případě, i zde je nově podporován dlouhý a krátký stisk tlačítka s ikonou přeškrtnutého zvonku. Režim „Nerušit“ je trvale aktivován krátkým stiskem tlačítka, a zůstává zapnutý až do doby, než uživatel stiskne znovu toto tlačítko. Při dlouhém stisku tlačítka se aktivujete časově omezený režim „Nerušit“ s výchozí hodnotou nastavenou na 8 hod, po jejímž uplynutí se režim automaticky deaktivuje. Tuto hodnotu lze měnit přes webové rozhraní jednotky.

Různé úrovně podsvícení v aktivním a klidovém stavu
V případě, že je s jednotkou aktivně manipulováno, všechny ikony se podsvítí s vyšší, nastavitelnou intenzitou. Jakmile je s touto činností skončeno, intenzita podsvícení po nastavené době nečinnosti (15 s až 10 min) poklesne, aby uživatele jednotka zejména v noci neoslňovala.

Pro využití nových funkcí nainstalujte firmware 2.25.

Podívejte se na novinky firmwaru 2.25 ve videu

Přehrát