27.07.2016 Řešení

Využití 2N M2M řešení ve Smart City projektech

Terminály 2N® SmartCom PRO a 2N® SmartCom jsou nasazeny v Smart City projektech v různých městech Evropy. V kombinaci s řešením Enectiva umožňují on-line monitoring spotřeby elektřiny, plynu, tepla a vody ve školách, mateřských školkách, na městských úřadech, v bytových domech patřících městu, ale například i monitoring spotřeby veřejného osvětlení.

Co je Smart City?

Smart City je aktuálním tématem v mnoha městech po celém světě. Za tímto značně obecným pojmem se skrývají projekty, které za pomoci moderních technologií přináší zlepšení například v oblastech veřejné infrastruktury a efektivity samotného města. Jedná se o dopravu, energetiku, odpady, zdravotnictví, správu majetku nebo provoz městských technologií, jakým je například veřejné osvětlení.

Architektura řešení

Řešení pro Smart City projekty využívá různé varianty produktů 2N® SmartCom PRO a 2N® SmartCom pro vzdálený odečet dat a softwarové řešení Enectiva od našeho partnera - společnosti Enerfis. Tento on-line monitorovací nástroj je postaven převážně na sběru energetických údajů a dalších informací pomocí 2N hardwaru a umožňuje maximálně zjednodušit správu energetických dat. Díky tomu se energetický monitoring pomocí této aplikace aktuálně využívá v různých městech České republiky, Chorvatska a Španělska.

Implementace Smart Meteringu bez externích dotací

Kombinace cloud řešení Enectiva a hardwaru 2N přináší řešení energetického monitoringu, s kterým se daří realizovat Smart City projekty bez pomoci dotací či jiného způsobu externího financování. Díky tomu si při zajišťování implementace Smart Meteringu  vystačí města a obce většinou pouze se svými provozními financemi.