Nově poskytujeme 3letou záruku na naše produkty

Od 1. 1. 2018 platí 3letá záruka na prodávané produkty 2N. Každý prodaný 2N produkt, je nyní chráněn tříletou zárukou, která začíná běžet dnem prodeje.

Ve 2N se zavazujeme i nadále poskytovat vysoce kvalitní výrobky, jejich bezproblémový provoz a efektivní kontrolu nad celkovými náklady tím, že nově zavádíme 36 měsíční záruku na všechny produkty 2N. 2N distributorům zaručujeme, že výrobek bude bez vad vzhledu, zpracování a materiálu při běžném používání po dobu tří (3) let od data prvního nákupu v tzv. záruční době.

Tato záruka se vztahuje i na příslušenství k výrobku, jako jsou stojany, držáky aj., pokud jsou součástí výrobku 2N k datu prvního nákupu. Vadné výrobky v záruční době budou zákazníkovi buď opraveny, nebo vyměněny.

Pro více informací o záruce prosím navštivte stránku služeb s přidanou hodnotou.