17.03.2017 Kompatibilita

LDAP rozšiřuje funkce 2N® Access Commanderu

Systém 2N® Access Commander nově podporuje možnost datové synchronizace s daty uloženými v databázích třetích stran pomocí protokolu LDAP.

LDAP synchronizace se používá pro stahování uživatelů z externího systému Active Directory v pravidelných intervalech a není tak nutné data ručně přesouvat nebo zapisovat do více systému dvakrát. Správa uživatelů je díky propojení s vaším serverem mnohem snazší. Systém 2N® Access Commander lze přes LDAP bez problémů propojit nejen s Windows Server 2012, ale i dalšími servery.

Pro více informací o možnostech využití LDAP s 2N® Access Commanderem navštivte https://faq.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=63930987.