03.09.2018 Software

Firmware pro výtahové systémy plný novinek

Novinky, které přicházejí s novým firmwarem pro výtahové komunikátory 2N® Lift1 a 2N® Lift8 výrazně zvyšují uživatelský komfort a upravují některé funkcionality.

2N® Lift1

  • Lokalizování hlášek – optimalizace počtu hlášek a využití paměti umožňuje zvýšit počet podporovaných jazyků. V současné chvíli jsou k dispozici tyto jazykové sady: angličtina, čeština, němčina, španělština, francouzština, polština, portugalština, holandština a slovenština.
  • Tlačítko ALARM 2 změněno na kontextové – chování tlačítka se nyní mění podle režimu, v němž se komunikátor nachází.
  • Změna některých defaultních parametrů – například minimální doba stisku tlačítka ALARM byla zkrácena z 5 na 3 sekundy.

2N® Lift8

  • „Dlouhý stisk tlačítka alarm“ – na základě požadavku nové normy byla doplněna tato funkce, která definuje dobu, po kterou musí být stisknuté alarmované tlačítko k vyvolání alarmového hovoru, bez ohledu na stav tlačítka cancel.
  • Vzdálené zjištění zbývajícího času do kontrolního volání – pro ověření funkčnosti a správnosti nastavení, je nyní možné zavolat výtahový komunikátor, který automaticky zahlásí počet hodin, minut a sekund do příštího plánovaného kontrolního volání.
  • Podpora zařízení třetí strany – 2N® Lift8 nyní podporuje zařízení pro monitoring provozních parametrů výtahu Variotech LiftSafe.

Výše je uvedeno pouze několik vylepšení u jednotlivých produktů. Všechny novinky vztahující se k novým firmwarům naleznete v přehledu změn v sekci Firmware.