Skip to Content
2N

Návrh a testování

Jako výrobce inteligentních síťových zařízení navrhujeme naše produkty a služby s ohledem na (kybernetickou) bezpečnost. Naši odborníci analyzují všechna známá bezpečnostní rizika a navrhují produkty tak, aby možné riziko snížili. Pečlivé testování produktu před jeho oficiálním uvedením do prodeje je standardem. Celý proces je navržen tak, aby jeho výsledné produkty, služby a řešení splňovaly nejvyšší standardy kybernetické bezpečnosti!

Kybernetická bezpečnost od návrhu

Proaktivní přístup k zabezpečení našich produktů a služeb je naší prioritou! Vše začíná již ve fázi návrhu. Náš tým designérů, pravidelně školených v otázce kybernetické bezpečnosti, nejprve analyzuje, minimalizuje a seřazuje potenciální rizika, to vše s jedním cílem – odradit potenciální útočníky od ohrožení uložených dat nebo zneužití systému. Naše produkty navrhujeme a vyvíjíme v souladu s:

  • Mezinárodními bezpečnostními standardy (ISO 27001, SOC 2)
  • Vybranými principy specifikace Secure by Design
  • Bezpečnostními modely naší mateřské společnosti Axis
  • Našimi interními procesy a znalostmi


Bezpečnostní certifikáty jedinečné pro každé zařízení, inteligentní systém hesel, ochrana proti slovníkovým útokům a komunikace pomocí nejmodernějších principů šifrování, které se podobají těm, jež se používají v bankovním sektoru. Díky těmto a mnoha dalším principům uplatňovaným v průběhu vývoje splňují produkty 2N nejpřísnější bezpečnostní kritéria pro ochranu osobních údajů, zabezpečení produktu a zabezpečení síťové infrastruktury.

Cloudová bezpečnost a její specifika

Naše cloudová řešení jsou zabezpečena řadou preventivních ochranných mechanismů a procesů pro správu bezpečnostních rizik. Ty pomáhají minimalizovat riziko výpadků služeb, úniku a zneužití citlivých dat. Máme strategii pro zajištění obnovy klíčových IT služeb po havárii, která minimalizuje dopad neočekávaných výpadků na naši obchodní činnost. Při řízení cloudové bezpečnosti je zásadní následující:

  • Používání důvěryhodných cloudových platforem
  • Průběžné sledování systému a shromažďování příslušných údajů
  • Vyhodnocování aktuálních a potenciálních rizik
  • Okamžitá reakce na neočekávané události nebo hrozby
  • Rychlá obnova dat ze zálohy

 


Prováděním těchto procesů a pravidelných bezpečnostních auditů máme jistotu, že hrozby dokážeme odhalit okamžitě a promptně na ně reagovat. Pečlivě zaznamenáváme a prošetřujeme všechny bezpečnostní události a výpadky služeb. Vše je navrženo v zájmu neustálého zlepšování celkové bezpečnosti řešení, spolehlivosti, dostupnosti a škálovatelnosti.

Testování výrobků a služeb

Naše vývojářská činnost zahrnuje pečlivé a pravidelné testování produktů, služeb a aplikací. Cílem je odhalit včas potenciální ohrožení systému a zajistit co nejefektivnější ochranu našich produktů proti útočníkům a útokům. Testování se provádí na několika úrovních v podobě testování jednotek, kouřových testů, integračních a regresních testů a samozřejmě penetračních testů, jejichž cílem je odstranit jakákoli slabá místa.

Neustále sledujeme a zlepšujeme naše testovací a vývojové procesy a prověřujeme lidský faktor, abychom se ujistili, že přístup k citlivým údajům mají pouze oprávněné osoby. Naši zaměstnanci jsou pravidelně prověřováni a absolvují celou řadu bezpečnostních školení.

Aktualizace systému

Softwarové produkty mohou být uváděny na trh s neznámými riziky, která se projeví až v budoucnu. Naše výrobky nejsou výjimkou, ve většině případů se však jedná o minimální riziko, které nepředstavuje žádné reálné nebezpečí zneužití nebo ohrožení citlivých dat.

Naším cílem je neustále snižovat rizika pravidelným uváděním nových verzí firmwaru a softwaru. Tyto aktualizace řeší jakékoli chyby zabezpečení, kterých mohou hackeři využít. Všechna naše zařízení vás umí informovat o tom, že je k dispozici nová verze firmwaru. Aktualizace ukládáme na bezpečném místě, aby nemohlo docházet k jejich padělání. Aktualizace si můžete zdarma stáhnout po celou dobu životnosti produktu.