15.07.2020 Řešení

Jak s citem na retrofit instalaci v historické budově?

Podívejte se, jak se do toho pustil náš integrační partner v Miláně. Zajímavý je taky důvod, proč se zákazník pro IP kontrolu vstupu rozhodl.

Poslední ztráta klíče stála našeho zákazníka 1 500 EUR. Musel vyměnit zámek u vstupních dveří a nahradit klíče všem rezidentům i nerezidentům v budově. Několik pater totiž slouží jako kancelářské prostory firmám. Rozhodl se přejít na IP kontrolu vstupu, kde klíče nemají místo.

Další požadavky klienta byly navýšit kompetence recepce a vytvořit dvě úrovně přístupu, které by odrážely rozdíly mezi rezidenty a nerezidenty. Tím vším chtěli docílit zvýšení úrovně zabezpečení celé budovy. Secesní dům podstoupil rekonstrukci a nedílnou součástí se staly špičkové produkty 2N.

Integrátor, firma Due Esse/Domoiot, vybavil všechny tři hlavní vchody interkomy 2N® IP Verso se čtečkou Bluetooth a RFID. Další dvě přístupové jednotky RFID chrání vstup do sklepa a technické místnosti. Klíče tak nahradily univerzální čipy. Systém doplňuje 13 odpovídacích jednotek 2N® Indoor Compact v minimalistickém designu a povrchem z tvrzeného skla.

Na všechny vstupy dohlíží recepce budovy. Její pracovníci mají k dispozici počítač se softwarem 2N® Access Commander. V tomto systému spravují přístupy do objektu a v reálném čase monitorují stav přístupových jednotek.

Podařilo se tak vytvořit bezpečnější a mnohem praktičtější systém, který má několik pojistek. I kdyby někdo proklouzl hlavními dveřmi, dál do domu se nedostane. Mezi ním a bytovými prostory jsou ještě další dva vstupy zabezpečené interkomy 2N.

O všem má navíc díky intuitivnímu a přehlednému softwaru přehled recepce. Ztráta RFID čipu? V rámci nového systému stačí během několika vteřin deaktivovat starý čip. Nebezpečí, že se do domu dostane někdo cizí, je zažehnáno. Moderní systém zkrátka perfektně zapadl do historické budovy, kde zvýšil bezpečnost a komfort vstupu a zároveň zachoval osobitý secesní ráz budovy.

Přečtěte si celý příběh nebo rovnou kontaktujte naše obchodníky, kteří vám o retrofit instalacích poví víc.

Kontaktovat obchodníka