CSR

CSR aneb Pomáháme.

CSR je zkratkou anglického významu Corporate Social Responsibility, což v překladu znamená společenská odpovědnost firem. Společnosti hlásící se k této filozofii deklarují dobrovolný závazek chovat se odpovědně k prostředí a společnosti, ve které podnikají, a to nad rámec legislativních norem.

2N jako dlouhodobě úspěšná česká firma prosperuje a vytváří zisk. Jako projev společenské odpovědnosti pak věnujeme významnou část tohoto zisku na pomoc potřebným, neziskovým organizacím a na konkrétní společensky prospěšné projekty v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Ekonomická oblastchart

Věříme ve vlastní schopnosti, proto své podnikání rozvíjíme na základě jasných a objektivních pravidel. Říkejme jim jednoduše – lidská slušnost.

 • Odmítáme jakékoli formy korupce.
 • Prosazujeme transparentnost uvnitř společnosti, ale i vůči našim obchodním partnerům a široké veřejnosti.
 • Hradíme včas své závazky.
 • Nabízíme pouze kvalitní produkty splňující vysoké standardy společnosti.
 • Za všech okolností objektivně, pravdivě a přesně informujeme své zákazníky o našich výrobcích a službách.
 • Zajišťujeme následný servis našich výrobků.

Sociální oblast

Ani dokonalý produkt není náš konečný cíl, ale pouhý prostředek k uspokojení lidských potřeb – potřeb našich zákazníků, zaměstnanců a těch, kteří jsou závislí na pomoci druhých.

srdce
Pamatujeme na naše zaměstnance, kteří nám pomáhají vytvářet hodnoty i dobré jméno společnosti 2N.

Dbáme o bezpečnost na pracovišti, preventivní programy na podporu zdraví, prosazujeme rovné příležitosti a profesní růst těch nejschopnějších.

Dlouhodobě spolupracujeme s regionem Praha 12 při podpoře programů pro děti a mládež.

Spolupracujeme s mnoha školami různých stupňů vzdělávání. Snažíme se studentům a žákům dokázat výhody čerpání teoretických znalostí při budoucím uplatnění v praxi.

Podporujeme Dětský domov Milovice.

Sponzorujeme různé sportovní kluby a akce jako například goalballový tým při Českém svazu zrakově postižených, hokejový nebo squashový tým.

Podpořili jsme provoz Zimní krizové noclehárny Vackov, která lidem bez domova poskytuje šanci vyspat se v teple a v bezpečí.

Přispěli jsme na projekt Mluvící kniha. Vybrali jsme debutový román Zvuk slunečních hodin od autorky Hany Andronikové.Podporujeme i celou řadu dalších obecně prospěšných projektů:


Rozmarýna


Environmentální oblast

ekoVedení společnosti si uvědomuje dopady činnosti společnosti na životní prostředí. V rámci environmentální politiky se proto zavazuje:

 • Dodržovat požadavky všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných předpisů na ochranu životního prostředí, které se vztahují k její činnosti.
 • Stanovovat cíle a cílové hodnoty pro trvalé zlepšování environmentálního profilu společnosti.
 • Omezovat veškeré negativní vlivy u všech svých činností, výrobků a služeb při použití nejlepších dostupných a ekonomicky únosných technologií.
 • Průběžně identifikovat možná rizika a realizovat preventivní a nápravná opatření k jejich odstranění nebo maximálnímu omezení.
 • Šetřit přírodní zdroje přednostním používáním ekologicky šetrných materiálů a technologických postupů.
 • Vyžadovat od svých dodavatelů dodržování zásad ochrany životního prostředí.
 • Otevřeně komunikovat se zaměstnanci o vlivu naší společnosti na životní prostředí.

Environmentální politika společnosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a zaměstnanci jsou odpovědní za její dodržování v rozsahu svých povinností.

     
K provozování webu 2n.cz používáme tzv. soubory cookies, které nám pomáhají zajišťovat lepší uživatelskou funkčnost stránek. Dalším prohlížením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. To můžete kdykoli změnit v nastaveních vašeho prohlížeče.