2N® NetStar

Modulární komunikační systém pro úsporu nákladů

2N® NetStar je digitální komunikační systém určený především pro střední a větší společnosti. Umožní vám využít celou řadu rozhraní pro přenos hlasu (např. analogovou telefonní linku, ISDN BRI, ISDN PRI, GSM a VoIP), která jsou integrována do jednoho kompaktního systému. Díky modularitě telefonní ústředny 2N® NetStar si navíc vyberete přesně takové řešení, jaké vaše firma právě teď potřebuje a v budoucnu ho můžete kdykoli rozšířit. A kromě toho můžete využít i pokročilé SW aplikace a spoustu dalších služeb od nahrávání hovorů až po vybudování kontaktního centra.

Celkový přehled funkcí a služeb

Produktové highlighty:

Modulární komunikační systém 2N® NetStar vám pomůže nejen výrazně zefektivnit procesy uvnitř vaší firmy, ale i ušetřit peníze a čas. Díky možnosti integrovat do systému VoIP technologii a GSM bránu můžete totiž docílit až 80% snížení nákladů na volání do pevných i mobilních sítí! Navíc pro tuto telefonní ústřednu nabízíme záruku až 36 měsíců.

Prodejní scénáře Prodejní scénáře Záloha konfigurace Záloha konfigurace DDI & SIM Hunting DDI & SIM Hunting
Mám zájem o tento produkt
Telefonní ústředna 2N® NetStar

Datum Název Velikost Typ Stáhnout
16.09.2015 2N® NetStar Records Manager - SW aplikace 486.43 MB ZIP
29.01.2016 2N® Contact Centre Solution - SW aplikace 517.44 MB ISO
Datum Název Velikost Typ Stáhnout
30.11.2016 2N® NetStar - Firmware 4.4.14 - nelze provádět downgrade (CZ) 136.62 MB EXE
06.06.2016 2N® NetStar - Firmware 4.4.10 - nelze provádět downgrade (CZ) 136.48 MB EXE
06.01.2016 2N® NetStar - Firmware 4.4.8 - nelze provádět downgrade (CZ) 144.05 MB ZIP
03.11.2015 2N® NetStar - Firmware 4.3.5 - nelze provádět downgrade (CZ) 135.14 MB ZIP
05.10.2015 2N® NetStar - Firmware 4.3.4 - nelze provádět downgrade (CZ) 134.61 MB ZIP
26.06.2015 2N® NetStar - Firmware 4.3.3 - nelze provádět downgrade (CZ) 134.57 MB ZIP
26.06.2015 2N® NetStar - Firmware 4.3.2 - nelze provádět downgrade (CZ) 134.53 MB ZIP
26.06.2015 2N® NetStar - Firmware 4.2.0 - nelze provádět downgrade (CZ) 150.14 MB ZIP
26.06.2015 2N® NetStar - Firmware 3.1.11 - nelze provádět downgrade (CZ) 146.52 MB ZIP
26.06.2015 2N® NetStar - Firmware 3.0.15 - nelze provádět downgrade (CZ) 139.99 MB ZIP
Datum Název Velikost Typ Stáhnout
21.01.2013 Kompletní přehled služeb nabízených 2N® NetStar (CZ) 208.35 kB PDF
------------------------------------------
------ NetStar v 4.3.x. changelog ----------
------------------------------------------

****************** DÙLEŽITÉ!!! **********************

- Upgrade na verzi 4.4.10 provádejte nejnize z verze 4.2.0
- Po upgrade a restartu PBX obnovte defaultni progresy, dale default sluzeb a nasledně smažte a aktualizujte router services
- Pro správnou funkci programovacího nástroje je vyžadován .NET Framework 4.5 (bude automaticky nainstalován pokud není na daném PC k dispozici)
- Licencován „pokrocilý routing“ (Komplexní routery, Prepínací routery, Status Control Objekty)
- Program NS Admin vytvoøí kopii stromu ústreden (a pripojení) ze starších verzí. Toto se provede pouze 1x bìhem prvního spuštení ihned po instalaci nástroje 4.0.x, další PBX (a pripojení) pridané do starších verzí konfiguracního nástroje nebudou s tímto novým nástrojem automaticky synchronizovány
- Predchozí verze 4.4.X nebyly uvolneny

------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************

**** Firmware 4.4.10 ****
Nové vlastnosti:
- Uprava SIP GW registrace pro T-mobile
- SIP provisioning pro yealink T19 E2
- Hlaseni pozice ve fronte v ACD skupinach
- Nove logo 2N v Assistantu

Bug fixes and corrections
- Oprava CTI - CC_IE_USER_ID
- bug fixes
************************************************************************************************************************

**** Firmware 4.4.14 ****
Bug fixes and corrections
- Oprava Request URI v SIP signalizaci
************************************************************************************************************************
------------------------------------------
------ NetStar v 4.3.x. changelog ----------
------------------------------------------

****************** DÙLEŽITÉ!!! **********************

- Upgrade na verzi 4.4.10 provádejte nejnize z verze 4.2.0
- Po upgrade a restartu PBX obnovte defaultni progresy, dale default sluzeb a nasledně smažte a aktualizujte router services
- Pro správnou funkci programovacího nástroje je vyžadován .NET Framework 4.5 (bude automaticky nainstalován pokud není na daném PC k dispozici)
- Licencován „pokrocilý routing“ (Komplexní routery, Prepínací routery, Status Control Objekty)
- Program NS Admin vytvoøí kopii stromu ústreden (a pripojení) ze starších verzí. Toto se provede pouze 1x bìhem prvního spuštení ihned po instalaci nástroje 4.0.x, další PBX (a pripojení) pridané do starších verzí konfiguracního nástroje nebudou s tímto novým nástrojem automaticky synchronizovány
- Predchozí verze 4.4.X nebyly uvolneny

------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************

**** Firmware 4.4.10 ****
Nové vlastnosti:
- Uprava SIP GW registrace pro T-mobile
- SIP provisioning pro yealink T19 E2
- Hlaseni pozice ve fronte v ACD skupinach
- Nove logo 2N v Assistantu

Bug fixes and corrections
- Oprava CTI - CC_IE_USER_ID
- bug fixes
************************************************************************************************************************
------------------------------------------
------ NetStar v 4.3.x. changelog ----------
------------------------------------------

****************** DÙLEŽITÉ!!! **********************

- Upgrade na verzi 4.4.8 provádìjte nejníže z verze 4.2.0
- Po upgrade a restartu PBX obnovte defaultní progresy, dále default služeb a následnì smažte a aktualizujte router services
- Pro správnou funkci programovacího nástroje je vyžadován .NET Framework 4.5 (bude automaticky nainstalován pokud není na daném PC k dispozici)
- Licencován „pokroèilý routing“ (Komplexní routery, Pøepínací routery, Status Control Objekty)
- Program NS Admin vytvoøí kopii stromu ústøeden (a pøipojení) ze starších verzí. Toto se provede pouze 1x bìhem prvního spuštìní ihned po instalaci nástroje 4.0.x, další PBX (a pøipojení) pøidané do starších verzí konfiguraèního nástroje nebudou s tímto novým nástrojem automaticky synchronizovány
- Pøedchozí verze 4.4.X nebyly uvolnìny

------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************

**** Firmware 4.4.8 ****
Nové vlastnosti:
- Podpora SIP Provisioning pro Yealink T27P a Yealink T29G
- Kompatibilita systémových telefonù OpenStage 30T a 40T s bezdrátvou náhlavkou Plantronics APS-11 Savi/CS520 EHS (CS520 a 540)
- Možnost pøipojení 90 tlaèítkové konzole k telefonùm OpenStage

Bug fixes and corrections
- úpravy codec priorit v provisioningu
- uprava úètovací øádky - doplnìn objekt Kontaktního centra
- úprava ACD skupin
- úpravy v SNMP
- bug fixes
************************************************************************************************************************
------------------------------------------
------ NetStar v 4.3.x. changelog ----------
------------------------------------------

****************** DÙLEŽITÉ!!! **********************

- Upgrade na verzi 4.3.5 provádějte z verze 4.2.0 , nebo z verze 4.0.1
- Po upgrade a restartu PBX obnovte defaultní progresy, dále default služeb a následně smažte a aktualizujte router services
- Pro správnou funkci programovacího nástroje je vyžadován .NET Framework 4.5 (bude automaticky nainstalován pokud není na daném PC k dispozici)
- Licencován „pokroěilý routing“ (Komplexní routery, Přepínací routery, Status Control Objekty)
- Program NS Admin vytvoří kopii stromu ústředen (a připojení) ze starších verzí. Toto se provede pouze 1x během prvního spuštění ihned po instalaci nástroje 4.0.x, další PBX (a připojení) přidané do starších verzí konfiguračního nástroje nebudou s tímto novým nástrojem automaticky synchronizovány

------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************

**** Firmware 4.3.5 ****

Bug fixes and corrections
- úpravA AoC účtovací věty
************************************************************************************************************************


**** Firmware 4.3.4 ****

Bug fixes and corrections
- úprava mapování kauz u SIP stacku
************************************************************************************************************************

**** Firmware 4.3.3 ****

Bug fixes and corrections
- Úprava komunkace u SMPP a SMTP protokolù
- Úprava hardware wizzard patch
- Oprava AoC kódù pro vybrané služby
- Úprava komunikace mezi základní jednotkou a Extendery (eCPU- Switch)
- Oprava naètení MAC adres (po procesu upgrade z verzí 3.X.X) u IP terminálù

************************************************************************************************************************

**** Firmware 4.3.2 ****

Nové vlastnosti:
- uprava SIP. Po obdrzeni SIP register requestu, lze na SIP proxy k danemu terminula ulozit informaci, z jake IP adresy request prisel a tu nasledne pouzit jako defaultni cil pro odpovedi (response) i nove requesty
- Úprava SIP. Podpora Web Socket SIPu - ulozeni IE Contact. Pro novy request se do request line vloží informace ulozena z IE Contact
- Úprava SIP. Uprava chování SIP OPTIONS ( OPTION_PING je stav přenašeče funkční při odpovědi 200OK i 486 Busy Here. OPTION je stav přenašeče funkční při odpovědi 200OK a pro odpověď 486 BUSY HERE je hovor ukončen v NS)
- Podpora SIP provisioning pro telefony Yealink T46 a Well YV2 - po provisioningu je heslo do telefonù "123456789"
- Úprava SNMP. V odpovědi na GET k danému E1 přenašeči doplněna jednoznačná identifikace přenašeče.
- Uprava SIP. Upraven způsob vkládání obsahu hlavičky History-info do Diversion na SIP GW. Nyní se provádí na základě nastavení SIP - stack - pokročilé nastavení - check box - "ignorovat hist. info a reff by"
- Možnost odečítání volných minut i v případě stanic typu Mobility Extension
NS Admin improvements:
- Přidány nové telefony ( Yealink T46 a Well YV2) do sekce "SoftPhone" i do NetStar Assistant.

Bug fix
- Oprava záznamu účtovací věty při přepojení. Hovor z A na B, B pøepojí na C. Nyní již záznam o přijatém hovoru u uživatele B.

************************************************************************************************************************

Verze 4.3.0 nebyla uvolněna!

************************************************************************************************************************
------------------------------------------
------ NetStar v 4.3.x. changelog ----------
------------------------------------------

****************** DŮLEŽITÉ!!! **********************

- Upgrade na verzi 4.3.4 provádějte z verze 4.2.0 , nebo z verze 4.0.1
- Po upgrade a restartu PBX obnovte defaultní progresy, dále default služeb a následně smažte a aktualizujte router services
- Pro správnou funkci programovacího nástroje je vyžadován .NET Framework 4.5 (bude automaticky nainstalován pokud není na daném PC k dispozici)
- Licencován „pokročilý routing“ (Komplexní routery, Přepínací routery, Status Control Objekty)
- Program NS Admin vytvoří kopii stromu ústředen (a připojení) ze starších verzí. Toto se provede pouze 1x během prvního spuštění ihned po instalaci nástroje 4.0.x, další PBX (a připojení) přidané do starších verzí konfiguračního nástroje nebudou s tímto novým nástrojem automaticky synchronizovány

------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************

**** Firmware 4.3.4 ****

Bug fixes and corrections
- úprava mapování kauz u SIP stacku
************************************************************************************************************************

**** Firmware 4.3.3 ****

Bug fixes and corrections
- Úprava komunkace u SMPP a SMTP protokolů
- Úprava hardware wizzard patch
- Oprava AoC kódů pro vybrané služby
- Úprava komunikace mezi základní jednotkou a Extendery (eCPU- Switch)
- Oprava načtení MAC adres (po procesu upgrade z verzí 3.X.X) u IP terminálů

************************************************************************************************************************

**** Firmware 4.3.2 ****

Nové vlastnosti:
- uprava SIP. Po obdrzeni SIP register requestu, lze na SIP proxy k danemu terminula ulozit informaci, z jake IP adresy request prisel a tu nasledne pouzit jako defaultni cil pro odpovedi (response) i nove requesty
- Úprava SIP. Podpora Web Socket SIPu - ulozeni IE Contact. Pro novy request se do request line vloží informace ulozena z IE Contact
- Úprava SIP. Uprava chování SIP OPTIONS ( OPTION_PING je stav přenašeče funkční při odpovědi 200OK i 486 Busy Here. OPTION je stav přenašeče funkční při odpovědi 200OK a pro odpověď 486 BUSY HERE je hovor ukončen v NS)
- POdpora SIP provisioning pro telefony Yealink T46 a Well YV2 - po provisioningu je heslo do telefonů "123456789"
- Úprava SNMP. V odpovědi na GET k danému E1 přenašeči doplněna jednoznačná identifikace přenašeče.
- Uprava SIP. Upraven způsob vkládání obsahu hlavičky History-info do Diversion na SIP GW. Nyní se provádí na základě nastavení SIP - stack - pokročilé nastavení - check box - "ignorovat hist. info a reff by"
- MOžnost odečítání volných minut i v případě stanic typu Mobility Extension
NS Admin improvements:
- Přidány nové telefony ( Yealink T46 a Well YV2) do sekce "SoftPhone" i do NetStar Assistant.

Bug fix
- Oprava záznamu účtovací věty při přepojení. Hovor z A na B, B přepojí na C. Nyní již záznam o přjatém hovoru u uživatele B.

************************************************************************************************************************

Verze 4.3.0 nebyla uvolněna!

************************************************************************************************************************
    
K provozování webu 2n.cz používáme tzv. soubory cookies, které nám pomáhají zajišťovat lepší uživatelskou funkčnost stránek. Dalším prohlížením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. To můžete kdykoli změnit v nastaveních vašeho prohlížeče.